Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dariusz Stolicki

Dariusz Stolicki

Kierownik Centrum
Kierownik Projektu Flagowego QuantPol

politolog

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

https://cbip.uj.edu.pl/dstolicki

Zainteresowania:

 • systemy wyborcze, matematyczna teoria wyborów
 • zastosowania modelowania matematycznego i uczenia maszynowego w naukach politycznych
 • matematyka stosowana, rachunek prawdopodobieństwa

Błażej Sajduk

Błażej Sajduk

Zastępca Kierownika Centrum Badań Ilościowych Nad Polityką ds. ogólnych

politolog

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

https://cbip.uj.edu.pl/bsajduk

Zainteresowania:

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Rola w relacjach międzynarodowych nowoczesnych technologii (w tym 5G i AI)
 • Analiza polityczna

Wojciech Słomczyński

wojciech słomczyński

Przewodniczący Rady Naukowej Centrum

matematyk

Wydział Matematyki i Informatyki
Instytut Matematyki

https://cbip.uj.edu.pl/wslomczynski

Zainteresowania:

 • zastosowania matematyki w teorii podejmowania decyzji społecznych
 • zastosowania matematyki w fizyce kwantowej
 • układy dynamiczne (w szczególności: chaos, entropia i fraktale)
 • zastosowania matematyki w biologii populacyjnej

Daria Boratyn

Daria Boratyn

matematyk

https://cbip.uj.edu.pl/dboratyn

Zainteresowania:

 • systemy i paradoksy wyborcze
 • głosowanie strategiczne
 • modelowanie matematyczne procesów wyborczych

Damian Brzyski

Damian Brzyski

matematyk / statystyk

Centrum Badań Ilościowych Nad Polityką

https://cbip.uj.edu.pl/dbrzyski

Zainteresowania:

 • Statystyczna analiza wielowymiarowa
 • Problemy optymalizacyjne
 • Data science (analiza danych, programowanie, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja)

Jarosław Flis

Jarosław Flis

socjolog

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

https://cbip.uj.edu.pl/jflis

Zainteresowania:

 • komunikowanie polityczne
 • Public Relations
 • zachowania wyborcze

Adam Gendźwiłł

Adam Gendźwiłł

Politolog / socjolog / geograf

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

https://cbip.uj.edu.pl/agendzwill

Zainteresowania:

 • systemy i zachowania wyborcze
 • wybory lokalne
 • samorząd terytorialny

Mateusz Kolaszyński

Mateusz Kolaszyński

politolog

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

https://cbip.uj.edu.pl/mkolaszynski

Zainteresowania:

 • Kontrola nad służbami wywiadowczymi w państwach demokratycznych
 • Studia nad inwigilacją w Polsce

Beata Kosowska-Gąstoł

Beata Kosowska-Gąstoł

politolog

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

https://cbip.uj.edu.pl/bkosowska-gastol

Zainteresowania:

 • Teoria partii politycznych
 • Struktury partii
 • Polskie partie polityczne

Jakub Krupa

Jakub Krupa

politolog

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

https://cbip.uj.edu.pl/jkrupa

Zainteresowania:

 • Populizm
 • Stronniczość i zideologizowanie mediów
 • Historia najnowsza w narracjach medialnych

Jacek Sokołowski

Jacek Sokołowski

Kierownik Centrum w latach 2012-2022

politolog / prawnik

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

https://cbip.uj.edu.pl/jsokolowski

Zainteresowania:

 • stanowienie prawa – wymiar empiryczny i normatywny
 • sądownictwo w systemach politycznych
 • transformacja ustrojowa i społeczna krajów postkomunistycznych

Stanisław Szufa

Stanisław Szufa

informatyk

Wydział Matematyki i Informatyki UJ

https://cbip.uj.edu.pl/sszufa

Zainteresowania:

 • obliczeniowa teoria wyboru społecznego

Karol Życzkowski

Karol Życzkowski

Przewodniczący Kapituły Konkursu o Puchar Pytii

fizyk

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Instytut Fizyki Teoretycznej

https://cbip.uj.edu.pl/kzyczkowski

Zainteresowania:

 • chaos i uklady nieliniowe
 • informacja kwantowa
 • teoria wyborów

Ignacy Janiszewski

 

informatyk

Zadania:

 • współtworzenie bazy sejmowej
 • opracowywanie danych z budżetów obywatelskich

Maciej Żegota

 

Absolwent prawa na WPiA UJ

Aplikant radcowski w OIRP w Krakowie

Zadania:

 • przygotowywanie wniosków związanych z dostępem do informacji publicznej

Anna Orzechowska

Asystent wykonawczy

Starszy specjalista

e-mail: anna1.orzechowska@uj.edu.pl

https://cbip.uj.edu.pl/aorzechowska

Zadania:

 • bieżące wsparcie administracyjne osób realizujących merytorycznie Projekt Flagowy,
 • przygotowanie i procedowanie dokumentów finansowych oraz związanych z wynagrodzeniami i zatrudnieniem